Κάλεσμα

Φεγγάρι πορεία
στον ουρανό χαράζει,
αντιφίλημα των φύλλων
στην απόσκια πλαγιά,
έρωτα ’πιθυμιά,
πόθος στα σωθικά,
αναρρίγισμα βαθύ,
παλμός ανάστατος,
κοπελιά μισόγυμνη
προχωρεί η ζωή
στο ολόφωτο αλώνι,
ερέθισμα αισθήσεων
ατονία λογικής.
Όλα ένα μάγεμα
στου φεγγαριού τη λάμψη
Κι η ζωή φωνάζει
Όλα φωνάζουν.
Ακολούθα το κάλεσμα.
Βόλος, 3 Αυγούστου 2019 Η.Κ.