Κάμπος φωτιά

Κάμπος φωτιά
Πανέρι κρουστό
χέρι σφιχτό
στήθος ορθό
ματιά κοφτή
βήμα γοργό
ψηλή κορφή.
Δρόμος χαλίκι
δύση σκιερή
ουρανός βουβός
θολός ποταμός
δρόμος κρημνός.
Μάτι αστραπής
δίνη θανάτου
πόθος σβηστός
κάμπος φωτιά
μαυρίλα αχνιστή
σβηστή πνοή
δάκρυα οργωτή
χέρια ψηλά
μάτια λαλιά
μάννα ουρανού
ελπίδα ζωής.
Βόλος,16 Απρίλη 2019. Ηλ. Καλλές.