Φάτνη (Ή γελούν τα άστρα)

Τα άστρα γελούν στον ουρανό
και στο φεγγάρι γνέφουν,
για να δρομήσουν άγγελοι,
στη γη για να κατέβουν.

Κάνουν βουτιά ουράνια
και τα άστρα χαιρετούνε,
γλιστρώντας στην αγκάλη τους, 
στη φάτνη σαν πετούνε..

Τα δέντρα ξεπετάχτηκαν
και μύρωσε η φύση,
ημέρεψαν τα ζωντανά
κι η φάτνη εφωτίσθη .

Μάγοι τα δώρα φέρνουνε,
τσοπάνοι προσκυνάνε,
δοξάζουνε την Παναγιά
και το Χριστό φιλάνε.

Κι ένας τσοπάνης πιο μετά
ακροπατεί στο χιόνι,
φέρνει αρνί στον ώμο του,
στη φάτνη τ’ απιθώνει.

Τρελά παιγνίδια αρχινά
κι εδώ κι εκεί βελάζει
σιμά πάει και κάθεται
και το Χριστό κοιτάζει.

Βόλος, 24-12-2018. Ηλίας Καλλές