Σταγόνες

Λίγες σταγόνες
στην ανοιχτή παλάμη,
ελπίδα ζωής.

Πουλάκια πετούν,
τις σταγόνες ραμφίζουν,
τα μάτια γελούν.

Χαρίζουν φιλιά
με σκυμμένο κεφάλι
και πάλι πετούν.

Διψασμένη γη
Δροσιά σταγόνας ζητά,
το χαλί κεντά.
Βόλος, 10-3-2018. Η.Κ