Εκδοθέντα έργα

Τα έργα ” Αφουγκράσματα ” , “Από το παρελθόν στο σήμερα” , “Διάσπαρτες φωνές” και  “Ιχνηλατώντας”  αποτελούν αυτοέκδοση του συγγραφέα και διατίθενται από τον ίδιο , ανάλογα με την διαθεσιμότητα των έργων ,  κατόπιν επικοινωνίας.