Ένας προσωπικός χώρος έκφρασης. Ένας χώρος όπου η ποίηση θα εναλλάσσεται με την εικόνα ή τις λέξεις.Ένας χώρος που ίσως γίνει αφορμή για ανταλλαγή σκέψεων.